Grodzisko w Dźwiersznie Małym ze ścieżką edukacyjną! To nasza kolejna inicjatywa piątek, 6 października 2017

Formacja Dźwierszno O.M.M.P jako stowarzyszenie działające m.in. na rzecz propagowania historii oraz bogactwa kulturowo-krajobrazowego Krajny zachęca wszystkich do wspólnego działania w celu utworzenia ścieżki edukacji historyczno-przyrodniczej na bazie grodziska wczesnośredniowiecznego w miejscowości Dźwierszno Małe.

3 października 2017r. nasze Stowarzyszenie zorganizowało spotkanie w tej sprawie, do udziału w którym zaprosiliśmy przedstawicieli samorządów oraz różnych organizacji i instytucji. Obecni byli m.in.: przedstawiciele Rady Powiatu w Pile – przewodniczący Kazimierz Wasiak i radny Roman Sobieszczyk, dyrektor Wydziału Funduszy Pomocowych i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Pile Karolina Szambelańczyk, burmistrzowie - Piotr Łosoś i Józef Lewandowski, konserwator zabytków w Pile Roman Chwaliszewski, nadleśniczy Nadleśnictwa Złotów Tomasz Konieczny (na terenie którego znajduje się grodzisko), przedstawiciele okolicznych sołectw, Gminnego Centrum Kultury oraz stowarzyszeń: Gminna Rada Kobiet koła w Dźwiersznie i Witrogoszczy, Nasz Gródek, Towarzystwo Miłośników Łobżenicy i OSP Dźwierszno. Byli też reprezentanci koła łowieckiego i przedstawiciele lokalnego biznesu Piotr i Tomasz Hanke z półwyspu Sielanka, a także przyjaciele naszego Stowarzyszenia - Katarzyna Mudyna (autorka prezentacji o grodzisku) oraz Marek Malczewski (długoletni mieszkaniec Dźwierszna, odkrywca eksponatów muzealnych i autor tekstu o Dźwierszneńskiej Urnie Twarzowej z 4-6 w.p.n.e, która jest znaleziskiem na skalę światową).

Włodzimierz Paprocki, prezes Stowarzyszenia Formacja Dźwierszno OMMP: - Grodzisko ma barwy biało-czerwone, jest własnością wszystkich Polaków. Powtórzę za klasykiem - kto nie kocha swojej małej Ojczyzny ten tak naprawdę nie jest patriotą. Nie chcemy nikomu niczego zabierać lecz pozyskać fundusze z różnych źródeł na odtworzenie tego miejsca. Zależy nam bardzo na tym, aby na bazie grodziska stworzyć ścieżkę edukacji historyczno-przyrodniczej. Można by zrekonstruować obozowisko i prowadzić tu warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży prezentujące średniowieczny typ gospodarki, rzemiosła, formy osadnictwa, uzbrojenie, ceramikę i narzędzia codziennego użytku. Ponadto wykorzystując znakomite walory przyrodnicze naszej okolicy mogą tu być organizowane wycieczki krajoznawcze, prezentujące największe atrakcje naszej gminy z Górką Klasztorną włącznie. Oczywiście ogromnie się cieszymy również z tego, że pięknieje Łobżenica i jesteśmy z tego bardzo dumni - rewitalizacja wzgórza św. Anny, rynku jednego i drugiego, targowiska, to bardzo cenne przedsięwzięcia. Skoro jesteśmy dumni z naszego miasta to zróbmy też coś dla naszych wsi, coś z czego również możemy być wszyscy dumni, co obok naszych pięknych miejscowości, może być wizytówką całej naszej gminy, powiatu i kraju… Do realizacji tego przedsięwzięcia potrzebne są jednak środki finansowe, które mam nadzieję wspólnymi siłami uda nam się pozyskać. Dlatego bardzo prosimy wszystkich mieszkańców gminy Łobżenica i powiatu pilskiego o poparcie tej inicjatywy.

Spotkanie początkowo miało odbyć się w Dźwiersznie na grodzisku, jednak pogoda zmieniła nasze plany. Serdecznie dziękujemy księdzu Ekonomowi z Górki Klasztornej, za udzielenie nam wspaniałej gościny.