Nasze Stowarzyszenie nagrodzone przez Starostę Pilskiego sobota, 30 grudnia 2017

Stowarzyszenie Formacja Dźwierszno O.M.M.P. zostało uhonorowane nagrodą Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego za „upowszechnianie wartości patriotycznych w kulturze małych ojczyzn”. Jesteśmy z niego bardzo dumni!

28 grudnia 2017r. w Młodzieżowym Domu Kultury ISKRA w Pile odbyła się gala wręczenia dorocznych Nagród Starosty Pilskiego w dziedzinie kultury. Starosta Eligiusz Komarowski, dzięki zmienionemu regulaminowi, przyznał 27 nagród (a nie jak było w latach poprzednich do 10) artystom, twórcom nieprofesjonalnym, animatorom kultury, stowarzyszeniom i instytucjom kultury. Nasze Stowarzyszenie znalazło się w tym znamienitym gronie.

- Powstaje coraz więcej organizacji i stowarzyszeń animujących życie kulturalne w społecznościach lokalnych, które - w mojej ocenie – zasługują na uhonorowanie. Dziękuję za Państwa wysiłek i efekty działalności, rozsławiające powiat pilski daleko poza jego granicami – podkreślił starosta Eligiusz Komarowski.

To dla nas niezwykle ważne słowa, bo docenione zostały te aspekty naszej pracy, które mało kto docenia, a są dla nas niezwykle ważne. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni Panu Staroście.

- Bardzo serdecznie dziękujemy za to wyróżnienie, i za to że mogliśmy znaleźć się w tak znakomitym gronie nagrodzonych przez Pana Starostę Eligiusza Komarowskiego. Jesteśmy z tej nagrody bardzo dumni i chcielibyśmy podziękować wszystkim – szerokiemu gronu osób - które są nam oddane, nie żałują swojego czasu i zaangażowania dla naszych przedsięwzięć. Nie byłoby tej nagrody gdyby nie wsparcie bardzo, bardzo wielu ludzi, którzy współpracują z naszym stowarzyszeniem i są z nami w dobrych i złych chwilach. Nie byłoby nas wśród laureatów, gdyby nie wsparcie tych wszystkich ludzi. Nagroda ta dodaje nam wiatru w żagle i motywuje do jeszcze cięższej pracy. Dziękujemy! - powiedział prezes Włodzimierz Paprocki.

***

A oto uzasadnienie do nagrody

Stowarzyszenie Formacja Dźwierszno OMMPza upowszechnianie wartości patriotycznych w kulturze małych ojczyzn
 

Od lat zajmuje się propagowaniem bogactwa kulturowo - krajobrazowego Krajny. Myślą przewodnią zainicjowania Stowarzyszenia było propagowanie jeździectwa połączonego z historią i kontynuacją tradycji kawaleryjskich, reaktywacja ruchu harcerskiego w połączeniu ze sportem, turystyką i krajoznawstwem.  Stowarzyszenie jest organizatorem pikniku ułańskiego oraz przedstawień historycznych na 1 września. Uczestniczyło w wielu przedsięwzięciach na terenie powiatu pilskiego, na przykład w Święcie Wojska Polskiego czy w VII Festiwalu Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w inscenizacji Bitwy Pod Krojantami - epizodu z kampanii wrześniowej, przedstawiając heroizm żołnierza polskiego i umiłowanie Ojczyzny. Stowarzyszenie organizuje wiele innych przedsięwzięć, które w swoim zamyśle propagują patriotyczne postawy (Hubertus), a także szerzą zasady tolerancji w stosunku do ludzi o innych poglądach, tradycjach czy narodowościach (Międzynarodowy Konkurs Gotowania). Jest też organizatorem wielu akcji charytatywnych – w tym roku m.in. na rzecz ofiar nawałnic w województwie kujawsko - pomorskim.
Wnioskodawca: Eligiusz Komarowski – starosta pilski