Z nową energią w nowy rok czwartek, 15 lutego 2018

Pod koniec 2017 roku zostaliśmy uhonorowani nagrodą Starosty Pilskiego za promowanie wartości patriotycznych w kulturze małych ojczyzn. To dla nas bardzo ważne wyróżnienie, potwierdzające sens naszej pracy i dające motywację do dalszych działań.

Włodzimierz Paprocki, prezes: Jeszcze raz chciałbym bardzo podziękować Staroście Pilskiemu panu Eligiuszowi Komarowskiemu za to, że docenia nasze działania i możemy współpracować przy realizacji wielu przedsięwzięć na rzecz mieszkańców powiatu pilskiego. Ludzi nas wspierających jest bardzo wielu i nie sposób ich k wymienić wszystkich nam życzliwych, ale chciałbym wspomnieć o Sanktuarium Maryjnym w Górce Klasztornej. Nasze projekty są przede wszystkim nakierowane na tolerancję, walkę z rasizmem i ksenofobią. Stawiamy na człowieka bez względu na jego pochodzenie, stan majątkowy, kolor skóry czy wyznanie. Pozdrawiamy Górkę Klasztorną i ks. Ekonoma ponieważ podziwiamy odwagę, chęć współpracy i pomocy. Wspólnie łagodzimy historię, kiedy choćby jako Marszałek Piłsudski, po złożeniu honorów pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, udaję się do Sanktuarium aby tam pokłonić się wszystkim. Kieruję ukłony też w stronę Polskiego Klubu Kawaleryjskiego - inscenizacja bitwy pod Krojantami to wielki wysiłek i sukces. To piękna, wzruszająca historia, a ja jestem szczęśliwy, że mogę przygotować posiłek, i cieszyć się jeśli smakuje.

Wszystkim, którzy nas wspierają i mają otwarte serca raz jeszcze DZIĘKUJEMY!