1% - Dlaczego warto? czwartek, 1 marca 2018

Nasze Stowarzyszenie od lat wspiera osoby, które potrzebują pomocy, są to często osoby  niepełnosprawne, których los mocno doświadczył i trudno by im było bez wsparcia finansowego podjąć walkę o zdrowie czy lepsze jutro.

- Znamy te problemy doskonale ponieważ całkiem niedawno byliśmy w takiej sytuacji. Straciliśmy wszystko i musieliśmy na nowo się dźwignąć. Spotykamy się na co dzień z ogromną życzliwością ludzi, którzy mieli podobne kłopoty lub doświadczenia. Teraz kiedy emocjonalnie wzmocniło nas to przykre doświadczenie próbujemy w miarę naszych możliwości pomóc innym – mówi prezes Włodzimierz Paprocki.

Z inicjatywy naszego Stowarzyszenia powstała Spółdzielnia Socjalna Świt Dobry dając pracę, dom, możliwość rozwoju swoich pasji i możliwość niesienia pomocy innym, którzy tego potrzebują.

Aktualnie jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji budowy Domu Wędrowca. Każdy może mieć swój wkład w jego kształt, wygląd i w nim zamieszkać w przyszłości.

Ponadto każdy może pomóc Drużynie Piłkarskiej, którą wspólnie z rodzicami tworzymy i próbujemy powołać do życia, ponieważ dzieci tego chcą a nam będzie radować się serce.