Lider Sukcesu 2018 dla naszej Spółdzielni Socjalnej! niedziela, 3 marca 2019

1 marca 2019 roku w Hotelu Gromada w Pile odbyła się uroczystość wręczenia Liderów Sukcesu, dorocznych nagród przyznawanych przez Zarząd Powiatu w Pile. W gronie laureatów tej prestiżowej nagrody znalazła się nasza Spółdzielnia Socjalna „Świt Dobry”.

Włodzimierz Paprocki, prezes: - To był dla nas jeden z najszczęśliwszych momentów. Jest nam naprawdę bardzo miło i jesteśmy szczęśliwi, że otrzymaliśmy z rąk Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego, nagrodę Lider Sukcesu 2018. Na sukces ten zapewne wpłynął fakt naszego uczestnictwa w wielu przedsięwzięciach organizowanych przez Powiat Pilski. Gotowaliśmy m.in. dla wojska, strażaków, policjantów, ale przede wszystkim dla mieszkańców chętnie odwiedzających stadion przy ul. Okrzei. Uczestniczyliśmy w biesiadach, festynach, święcie Wojska Polskiego czy Dożynkach Powiatowych, podkreślając często akcenty niepodległościowe poprzez udział Marszałka Piłsudskiego z asystą wojskową naszych ułanów, Jędrka Ogorzei i Łukasza Cybulskiego oraz zaprzyjaźnionych z nami celników z Piły - Krystiana i Olka, doskonałych jeźdźców ubranych w oryginalne stroje z epoki.

 

Gotowanie dla Państwa, to dla nas największy zaszczyt bowiem jedzenie jest kobietą: piękne, wspaniałe, niezwykle wystrojone i pachnące….

 

Bardzo dziękuję Panu Staroście Eligiuszowi Komarowskiemu, przewodniczącemu Rady Powiatu w Pile panu Kazimierzowi Wasiakowi i pracownikom Starostwa Powiatowego z panią dyrektor Biura Starosty Agnieszką Matusiak. Podziękowania kieruję również do członków naszego Stowarzyszenia, członków Spółdzielni oraz do Stowarzyszenia OWES Etap, które posiada akredytację ministerialną Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dzięki czemu spółdzielczość socjalna otrzymuje systemowe rozwiązania w wyniku współpracy różnych sektorów. Dziękuję za współpracę Powiatowi Pilskiemu i Urzędowi Marszałkowskiemu w Poznaniu. Szczególne podziękowania należą się także mojej małżonce i dzieciom.

To dzięki Państwu mamy to prestiżowe wyróżnienie, a dzięki ludziom o otwartych, szczodrych i szczerych sercach możemy osiągać kolejne sukcesy, możemy wznosić się ponad zwyczajność….

 

Dziękujemy za zdjęcia panu Robertowi Judyckiemu.

 

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?

href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F1213313142033096%2Fvideos%2F415303545898247%2F&show_text=0&width=560" width="560" height="315" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>