Spółdzielnie socjalne i Dom Wędrowca

Z inicjatywy naszego Stowarzyszenia w 2014 roku powstała Spółdzielnia Socjalna „Świt Dobry” aby osoby tzw. wykluczone społecznie mogły znaleźć pracę, sens życia, schronienie, pomoc w walce z uzależnieniami i dom, w którym można przetrwać najtrudniejsze chwile. Powstał Dom Wędrowca, który funkcjonuje dzięki właścicielowi jakim jest Bank Spółdzielczy w Lipce.

Włodzimierz Paprocki: - Po licytacji całego naszego dobytku, zostaliśmy pierwszymi jego mieszkańcami. Poszliśmy jeszcze dalej, zaczęliśmy pomagać bezdomnym oraz osobom, które opuściły zakłady karne lub zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu i mogły taką karę odbywać w pomieszczeniach Domu Wędrowca. Wielu z mieszkańców angażuje się w nasze przedsięwzięcia i akcje charytatywne.

W 2017 roku, we współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej - Etap powstała kolejna Spółdzielnia Socjalna Eko-Dźwierszno, dla osób mających problemy z powrotem na rynek pracy.

Włodzimierz Paprocki: - Umożliwiamy innym znalezienie pracy i odnalezienie właściwej drogi. Niektórym udało się pomóc. Dom Wędrowca funkcjonuje bez żadnej pomocy systemowej, a potrzeby są duże. Potrzebujemy piec, opał, materiały budowlane – wszystko po to aby się rozwijać, aby dawać innym szansę na życie od nowa. To, że kiedyś popełnili błąd nie może być powodem wiecznego potępienia.

Człowiek jest tyle wart ile jest w stanie zrobić dla drugiego człowieka.